شركت هواپيما سازان بهنام گستر

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:46 بازدید: 303 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
چگونه هواپیمای رادیو کنترل مدل بسازیم


آموزش پرواز هواپیمای رادیو کنترل

موضوعات:فروش نقشه هواپیما های رادیو کنترل ,
جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل امتیاز : 167 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:45 بازدید: 1173 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
طراحی هواپیمای فوق سبک بخش1


طراحی هواپیمای فوق سبک بخش 2


طراحی مکانیزم ها وسیستم های هواپیمای فوق سبک


 
طراحی سیستم های الکتریکی و اویونیکی


طراحی سازه هواپیمای فوق سبک


ژایروپلن چیست و چگونه پرواز می كند؟


 
چگونه هواپیمای كامپوزیتی بسازیم


چگونه هواپیمای چوبی سرنشین دار بسازیم؟


چگونه هواپیمای خود را کاور نماییم؟


 
پایداری و کنترل هواپیماهای فوق سبک


اطلاعات آماری هواپیماهای فوق سبک جهان


جانمایی موتور موضوعات:تولیدات شرکت هواپیما سازان بهنام گستر ,
جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار امتیاز : 259 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 02 مرداد 1391 ساعت: 10:01 بازدید: 428 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي

cap232Fus

catana


eagel2Electric 2 wings
extra300
F-20
glider gherghe

skyland 62
super kaos
الكتریكی پرستو
TM1 الكتریكی
D7 Electric
موضوعات:تولیدات شرکت هواپیما سازان بهنام گستر ,
نقشه-هواپیما نقشه-هواپیما نقشه-هواپیما نقشه-هواپیما نقشه-هواپیما امتیاز : 213 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|