شركت هواپيما سازان بهنام گستر

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:46 بازدید: 296 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
چگونه هواپیمای رادیو کنترل مدل بسازیم


آموزش پرواز هواپیمای رادیو کنترل

موضوعات:فروش نقشه هواپیما های رادیو کنترل ,
جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل جزوات-ساخت-هواپیمای-رادیو-کنترل امتیاز : 167 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:45 بازدید: 1155 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
طراحی هواپیمای فوق سبک بخش1


طراحی هواپیمای فوق سبک بخش 2


طراحی مکانیزم ها وسیستم های هواپیمای فوق سبک


 
طراحی سیستم های الکتریکی و اویونیکی


طراحی سازه هواپیمای فوق سبک


ژایروپلن چیست و چگونه پرواز می كند؟


 
چگونه هواپیمای كامپوزیتی بسازیم


چگونه هواپیمای چوبی سرنشین دار بسازیم؟


چگونه هواپیمای خود را کاور نماییم؟


 
پایداری و کنترل هواپیماهای فوق سبک


اطلاعات آماری هواپیماهای فوق سبک جهان


جانمایی موتور موضوعات:تولیدات شرکت هواپیما سازان بهنام گستر ,
جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار جزوات-طراحی-هواپیمای-سرنشین-دار امتیاز : 259 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:43 بازدید: 327 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
بالسا 15 میل


بالسا 10 میل


بالسا 8 میل


 
بالسا 6 میل


بالسا 5 میلیمتر


بالسا 4 میلیمتر


 
بالسا 3 میلیمتر


بالسا 2.5 میلیمتر


بالسا 2 میلیمتر


 
بالسا 1.5 میلیمتر

موضوعات:لوازم هواپیما ,
چوب-بالسا چوب-بالسا چوب-بالسا چوب-بالسا چوب-بالسا امتیاز : 147 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:42 بازدید: 226 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
دین كانكتور

موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور امتیاز : 152 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:41 بازدید: 218 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
بست پایه چرخ


 موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ امتیاز : 153 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:40 بازدید: 251 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
سرلینك
موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك امتیاز : 167 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:39 بازدید: 261 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
شیپوری


 موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری امتیاز : 159 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 09:47 بازدید: 240 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
هرن


 موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن امتیاز : 112 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

دوشنبه 27 آذر 1391
دوشنبه 27 آذر 1391
دوشنبه 27 آذر 1391
دوشنبه 27 آذر 1391
یکشنبه 26 آذر 1391

مطالب محبوب

دوشنبه 02 مرداد 1391
چهارشنبه 01 آذر 1391
دوشنبه 09 مرداد 1391
دوشنبه 27 آذر 1391
دوشنبه 27 آذر 1391

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|